torsdag 15 oktober 2009

Typografi - vad är det?

Nu mina kära läsare ska jag för er berätta på ett kortfattat och informativt sätt vad TYPOGRAFI är. Varför? Jo för att jag älskar typografi och tycker att fler borde veta vad det är!

Formgivaren ska med hjälp av typografi göra texten så läsbar som möjligt. Typografi är läran om arrangerandet av texten, vilket innebär att bestämma typsnitt, storlek, exakt placering. Det handlar helt enkelt om att göra texten tydlig och behaglig att läsa. Uppgiften är att överföra ett budskap från en person, företag eller organisation till en mottagare.


Man talar om två typer av typografi, den kommunikativa och den expressiva typografin. Den förstnämnda beskrivs även som funktionell, anonym eller osynlig. Typografin är då endast ett verktyg för att föra ut ett budskap och utseendet är underordnat. Den expressiva typografin däremot är synlig, aktiv och emotionell. Utseendet tar överhanden över innehållet och det är i första hand typografin i sig som förmedlar något. Rätt använd kan den vara effektiv och dekorativ vilket för fram budskapet och den kan då även den kallas funktionell.


Oavsett om den är kommunikativ eller expressiv har den en huvudsaklig uppgift, typografin ska kommunicera, det är sammanhanget och förnuftet som avgör på vilket sätt.


Jag hoppas att ni nu e med på noterna över vad typografi är och att ni precis som mig blir galet intresserade av detta!


Skapa typografi och känn dig fri!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar